ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

វីដេអូ បទយកការណ៍ពិសេស

អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ៤រូប បានចូលរួមជាមួយកងទ័ពជើងគោក ទៅប្រកួតបាញ់កាំភ្លើងនៅប្រទេស អូស្ត្រាលី
1 ឆ្នាំ មុន 325 តូ សុផល

អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ៤រូប បានចូលរួមជាមួយកងទ័ពជើងគោក ទៅប្រកួតបាញ់កាំភ្លើងនៅប្រទេស អូស្ត្រាលី ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទីទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១