ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

Uncategorized

មេឃុំឫស្សីជ្រោយ ត្រូវពលរដ្ឋប្តឹង រឿងលួចចាក់ដី និងសាងសង់សំណង់ទាំងបំពានលើដីដែលមានដីការក្សាការពាររបស់ តុលាការ
2 ខែ មុន 26 tnn_admin

កណ្ដាល៖ ពលរដ្ឋម្នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹហសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកអភិបាលស្រុកមុខកំពូល បន្ទាប់ពីលោក អ៊ុ ឈុនស្រេង មេឃុំឫស្សីជ្រោយ