ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បច្ចេកវិទ្យា

ស្នងការខេត្តកំពតរិតបន្តឹងសន្តិសុខតាមរយៈការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមប៉ុស្តិ៍គោលដៅសំខាន់ៗ
1 ឆ្នាំ មុន 1305 តូ សុផល

កំពត៖ខេត្តកំពតជាខេត្ត ទេសចរណ៍ មួយដ៏សំខាន់ និងជាមុខមាត់ របស់កម្ពុជា