ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បច្ចេកវិទ្យា

អតិថិជន ក្រុមហ៊ុន Kingtel ផ្តាំថា “សូមកុំអោយលុយ  Kingtel មុន”
1 ឆ្នាំ មុន 19 តូ សុផល

Breaking news: វីវរហើយ ក្រុមហ៊ុន Kingtel  ទើបតែបើកដំណើរការថ្មីថ្មោងសោះ រងការត្អួញត្អែពីសំណាក់អថិជនទៅហើយ។ មិននេះ បន្តិច account facbook ឈ្មោះ Keak Sic បានសរសេរបង្ហោះថា “សូមកុំអោយលុយ  Kingtel មុន “។