ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បច្ចេកវិទ្យា

រ៉េត ស៊ូហ្សាណា៖ រូបភាពរបស់អ្នកស្អាតបែបធម្មជាតិ ជាមួយOPPO F5
2 ខែ មុន 42 តូ សុផល

សាកល្បងថតរូបពីទូរស័ព្ទ OPPO F5 ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា A.I. Beauty ដែលធ្វើអោយរូបភាពរបស់អ្នកស្អាតបែបធម្មជាតិ😍 លោកអ្នកនឹងនឹកឃើញដល់OPPO F5មុនគេពេលដែលថតរូបSelfie