ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បច្ចេកវិទ្យា

មហាជនរិះគន់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone 097 រំខាននោះរំខាន រកដេកពួនមិនបាន !
1 ឆ្នាំ មុន 1635 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ មហាជនដែលប្រើទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធនៅទូទាំង ខេត្ត ក្រុង រាជធានី បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបណ្តាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone

error: Content is protected !!