ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បច្ចេកវិទ្យា

ស្មាតហ្វូនក្នុងសុបិន្ត សមត្ថភាពខ្លាំងលឿន 25 ដង Word’s First AI Processor Inside
7 ខែ មុន 61 តូ សុផល

ទីបំផុត អ្វីដែលរំពឹង អ្វីដែលរងចាំដ៍យូរ បានមកដល់ ខ្លួនល្អដូចពេជ្រ រលើបរលោង