ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បច្ចេកវិទ្យា

ធ្លាយទិន្នន័យ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ ពីចន្លោះ ៣០ ទៅ ៤១៩ លានគណនី
3 ខែ មុន 26 តូ សុផល

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា៖ តាមរយ:របាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រុមហ៊ុន Comparitech គឺលោក Bob Diachenko