ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បច្ចេកវិទ្យា

ថតរូបភាព ឬវីដេអូអាសអាភាសគំរាមទារប្រាក់ (Sex Extortion) ជាច្រើនកំពុងកើតមានឡើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជនល្មើសបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយមួយចំនួនដូចខាងក្រោម
1 សប្តាហ៍ មុន 90 tnn_admin

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ក្រសួងមហាផ្ទៃ Department of IT, Ministry of Interior ៖ បច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញមានករណី