ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សង្គម និងបរិស្ថាន

ការងារកិច្ចគាំពារបរិស្ថានបង្កេីនការចូលរួមដេីម្បីគុណភាព​បរិស្ថាន តុល្យ​ភាព​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី សោភ័ណភាពទីក្រុង និងសុខមាលភាព​សង្គម
1 ឆ្នាំ មុន 108 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងក្របខណ្ឌ អង្គសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបរិស្ថាន គ.ស២០១៧ 

error: Content is protected !!