ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សង្គម និងបរិស្ថាន

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន គាំទ្រដៃគូសហការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ
12 ខែ មុន 135 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ឱ្យដឹងថាក្រសួងបរិស្ថាន

error: Content is protected !!