ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សង្គម និងបរិស្ថាន

មេឈ្មួញឈើដ៍ធំ និងមានអំណាច នៅខេត្តរតនគិរី ឈ្មោះហូវ ជឺវ៉ៃ បានកំពុងធ្វើសកម្មភាពប៉ាវផ្ដាច់ ក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើ ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម
5 ខែ មុន 566 តូ សុផល

ខេត្តរតនគិរី៖ មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថា មេឈ្មួញឈើដ៍ធំ និងមានអំណាច នៅខេត្តរតនគិរី ឈ្មោះហូវ ជឺវ៉ៃ បានកំពុងធ្វើសកម្មភាពប៉ាវផ្ដាច់