របាយការណ៍ពិសេស

អាជ្ញាធររាជធានី និងខណ្ឌ លែងនឹកនាំ ពី “កុងស៊ីបញ្ចាំ និង Net ២៤ម៉ោង” ហើយ!
1 ឆ្នាំ មុន 1653 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ អនុសាសន៍ និងបទបញ្ជា របស់ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ