ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

របាយការណ៍ពិសេស

ស្ពានជ្រោយចង្វារចាស់ត្រូវបិទចរាចរណ៍ទំាងស្រុងរយៈពេល២ឆ្នាំ ដើម្បីធ្វើការជួសជុលឡើងវិញ !
2 ឆ្នាំ មុន 3 តូ សុផល

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ខែមករាឆ្នាំ២០១៧ ស្ពានជ្រោយចង្វារចាស់ឬស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន

error: Content is protected !!