ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

របាយការណ៍ពិសេស

ការរុះរើ ផ្ទាំងប៉ាណូកាត់ទទឹងផ្លូវចេញឱ្យអស់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ សល់១២ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ តែរហូតមកដល់ពេលនេះ មិនទាន់ឃើញមានរុះរើនៅឡើយ!
1 ឆ្នាំ មុន 0 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្តីណែនាំស្តីពីការកែតម្រូវ និងកែលំអឡើងវិញនូវផ្ទាំងប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញលោក មាន ចាន់យ៉ាដា អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី៣ មករា ២០១៧ ថា រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានវិធានការរុះរើរបាប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលដាក់កាត់ទទឹងផ្លូវចេញទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។ លោក មាន ចាន់យ៉ាដា មានប្រសាសន៍បែបនេះនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជប៉ាណូទាំងអស់  តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី១៨ មករា ទៅហើយដូចជាមិនឃើញមានសញ្ញាណណាមួយពីកាត់ស្លាកសញ្ញានោះសោះ ឬគ្រាន់តែនិយាយអោយល្អស្តាប់ទេ?