ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានប្លែកៗ

កូនបង្កើតចាក់មួយកាំប៊ិតចិតបន្លែ ចំបោះដៃផុត ខាងស្តាំជាប់នឹងខ្លួនលិចដល់ដង
2 ឆ្នាំ មុន 1 តូ សុផល

ខេត្តកំពត ៖បុរសម្នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីស្រ្តីជាកូនបង្កើតចាក់មួយកាំប៊ិតចិតបន្លែ