ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានប្លែកៗ

ចង់ក ស្លាប់ចម្លែក! ខឹង និយាយ កូនមិនស្តាប់ ចង កសម្លាប់ខ្លួន បន្សល់ទុក សំបុត្រ១ សន្លឺក
8 ខែ មុន 703 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ ស្ត្រីម្នាក់ដោយសារតែ ខឹង និយាយ អប់រំ ណែនាំ ចង់ឱ្យកូនល្អ មិនចង់ឱ្យកូនដើរក្នុងផ្លូវខុស តែកូនមិនស្តាប់សោះ

error: Content is protected !!