ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានប្លែកៗ

(វីដេអូ) ផ្អើលឈុល ! ក្រៀកលោកផ្កាយ១ និងមន្ត្រីនគរបាល៥នាក់ទៀត ដាក់ឡាន ព្រោះ….! 
1 សប្តាហ៍ មុន 3321 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ លោកឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ និងមន្រ្តីនគរបាល៥នាក់ នៅគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានីភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្តិភាពសង្គមនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

error: Content is protected !!