ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

មនុស្ស២០នាក់រស់នៅនិងធ្វើការប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ត្រូវឃាត់ខ្លួន
3 ឆ្នាំ មុន 4 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖  ជនជាតិវៀតណាមចំនួន២០នាក់ដែលក្នុងនោះមានម្នាក់ជាស្ត្រី ពាក់ព័ន្ធករណីរស់នៅនិងធ្វើការប្រទេសកម្ពុជាខុស