ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

សមាគមមិត្តសិល្បៈស័គ្មចិត្តជួយសង្គម បានធ្វើពិធីប្រគល់បណ្ណាល័យសិក្សា ជូនសាលាបឋមសិស្សា ហ៊ុន សែន យាយសល់ នៅស្រុកពោធិ៍រៀង
3 ឆ្នាំ មុន 4 តូ សុផល

ខេត្តព្រៃវែង៖ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ សមាគមន៍មិត្តសិល្បៈ