ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជុំត្រួតពិនិត្យអនុវត្តតួរនាទី ភារកិច្ច៩ខែឆ្នា២០១៦ទិសដៅការងារឆមាសទី៤
3 ឆ្នាំ មុន 0 តូ សុផល

កំពង់ស្ពឺ÷ក្នុងពិធីប្រជុំត្រួតពនិត្យការអនុវត្តតួរនាទីភារកិច្ច ៩ខែឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅឆមាសទី៤