ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

លោកឧត្តមសេនីយ៍ ស្រេង ជា បានជួបសំណេះសំណាលនិង សួរសុខទុកលោកតាលោកយាយនិងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាសមាជិកថ្មីចំនួន១៧ នាក់
2 ឆ្នាំ មុន 0 តូ សុផល

ព្រៃវែង៖ ឧត្តមសេនីយ៍ ស្រេង ជា និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំ ក្តឿងរាយ បានជួបសំណេះសំណាលនិង សួរសុខទុក

error: Content is protected !!