ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

ស្មៅអណ្តាតពស់ ព្យាបាលរលាកបំពង់ក ដុំពកមហារីករលាកខ្នែងពោះវៀន ធ្លាក់ស ពងខ្ទុះលើស្បែក ពស់ចឹក
3 ឆ្នាំ មុន 22 តូ សុផល

*ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ រុក្ខជាតិទាំងមូល ប្រើស្រស់ ឬស្ងួត។