ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

យកក្បាលគ្រាប់ធ្វេីទ្រនាបដំដែកធ្វេីស្នឹងគោ ផ្ទះស្លាប់3នាក់ចៅនឹងតា
2 ឆ្នាំ មុន 3 តូ សុផល

ព្រៃវែងៈលោកតាវយ័73ឆ្នាំម្នាក់បានយកក្បាលគ្រាប់ប្រភេទ105ធ្វេី

error: Content is protected !!