ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

វប្បធម៌ និងសាសនា

ពេលខ្លះគេសើចខ្ញុំថា ខ្ញុំហ្នឹងខ្លាចប្រពន្ធ……..
1 ឆ្នាំ មុន 187 តូ សុផល

ពេលខ្លះគេសើចខ្ញុំថា ខ្ញុំហ្នឹងខ្លាចប្រពន្ធ ហាហាហា អត់ទេ ទៅខ្លាចអីប្រពន្ធ? ប្រពន្ធខ្ញុំមិនមែនក្រពើចាំតែខាំឯណា?