ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

ធ្លាយបំពង់ហ្គាស នៅយាន្តដ្ឋានយីហោ ធម្មជាតិផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋហៅរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមកជួយអន្តរាគមន៍
10 នាទី មុន 6 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ទីតាំងយានដ្ឋានធម្មជាតិ ហ្គាសមួយកន្លែងបានធ្លាយបំពង់ហ្គាសបណ្តាល

error: Content is protected !!