ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស្លាប់ជាច្រើននាក់​ និងជាង៤០នាក់ផ្សេង​ទៀត​រងរបួស​ ក្នុងភេរវ​កម្ម​ក្នុងទី​ក្រុង​ឡុង​ដ៍
8 ខែ មុន 8 វិជ្ជា ស្លាប់រស់ជារឿងធម្មតា​

អន្តរជាតិ៖ មនុស្ស៩នាក់​បាន​ស្លាប់ ក្នុង​នោះជន​រង​គ្រោះ៦នាក់ ​និង​ភេរវ​ជន​៣នាក់ ព្រមទាំង​ជាង៤០នាក់​ផ្សេង​ទៀត រង​របួសនៅ​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​ស្ថិត​​ស្ពាន