ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សត្វខ្លារខិនដ៏កម្រ២០ក្បាល ត្រូវបានថតជាប់ដោយកាម៉េរាបង្កប់ នាភាពពាយ្យនៃប្រទេសចិន
2 ឆ្នាំ មុន 0 តូ សុផល

ប្រទេសចិន៖  ក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃស្ម័គ្រចិត្តបានប្រទះឃើញសត្វខ្លារខិន20ក្បាល ដែលត្រូវបានថតជាប់ដោយ

error: Content is protected !!