ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកសំដែងនៅក្នុងក្រុមសៀកហ្វាពន្លឺសិល្បៈកម្ពុជាចំនួន ១៩ នាក់បានធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអាហ្រ្វិក
2 ឆ្នាំ មុន 3 តូ សុផល

អ្នកសំដែងនៅក្នុងក្រុមសៀកហ្វាពន្លឺសិល្បៈកម្ពុជាចំនួន ១៩ នាក់បានធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអាហ្រ្វិក ដើម្បីសំដែងរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា “ជួបអ្នកម្សិលម៉ិញ” ដោយក្នុងនោះ គេបានប្រើជំនាញផ្នែកសៀករបស់គេ

error: Content is protected !!