ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បង្ក្រាបទីតាំងផលិតកាហ្វេ Nescafé ក្លែងក្លាយ
2 ឆ្នាំ មុន 4 តូ សុផល

 ប្រទេសថៃ៖ ទីតាំងផលិតម្ស៉ៅកាហ្វេ ណែសឡេ  និងគ្រឿងឧបភោគ ណែសឡេក្លែងក្លាយដ៏ធំមួយ