ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សារឆ្នាំថ្មី លោកស្រី ម៉ាគែលប្រាប់ថា អាល្លឺម៉ង់ ខ្លាំងជាងពួកភេរវករទៅទៀត
2 ឆ្នាំ មុន 2 តូ សុផល

លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ អេនជឺឡា ម៉ាគែល នឹងប្រើសារសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីរបស់លោកស្រី ប្រាប់ទៅ ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ថា ប្រទេសពួកគេគឺខ្លាំងជាងពួកភេរវករទៅទៀត ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដអំពីបញ្ហាសន្តិសុខប្រកបដោយសេរីភាព។

error: Content is protected !!