ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយរងប៉ុស្តិ៏អូអន្លួកម្នាក់ត្រូវ ទាហានកងរយឈុតខ្មៅថៃចាប់ខ្លួន ពីបទធ្វើចរាចរណ៌គ្រឿងញៀន
1 ឆ្នាំ មុន 0 tnn_admin

ប្រទេស៖ នគរបាលវិរ:ការពារព្រំដែនគោកលេខ៨១៩ ប៉ុស្តិអូរអន្លួក ត្រូវបានទាហានកងរយលេខ522 ថៃ ឈុតខ្មៅ បានចាប់