ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាស៊ាន និងអឺរ៉ុប សន្យាពន្លឿនការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឡើងវិញ
1 ខែ មុន 83 តូ សុផល

សឹង្ហបុរី៖ ការចរចាឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុប-អាស៊ាន បានក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់