ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសពីស្ថានភាពនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
2 សប្តាហ៍ មុន 41 តូ សុផល

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង៖  រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសស្ថានភាពនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

error: Content is protected !!