ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

ស្វែងយល់អំពីជំងឺដុំសាច់របស់ស្រោមខួរក្បាល! ( Meningioma )
1 ឆ្នាំ មុន 90 តូ សុផល

ដុំសាច់នេះគឺវាបានកើតឡើងពីស្រោមខួរក្បាលរបស់យើង ហើយគេសង្កេតឃើញថាវាកើតលើស្រ្តីច្រើនជាងបុរស។