ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

ជំងឺមហារីកច្រមុះ! (Nasopharyngeal Cancer)
1 ឆ្នាំ មុន 343 តូ សុផល

សូចចុច TNN NEWS App Free Download For Android Nasopharyngeal Cancer ជាជំងឺមហារីកដែលកើតឡើងនៅផ្នែកខាងក្រោយច្រមុះ និងខាងលើបំពងក ដែលពាក្យបច្ចេកទេសឲ្យតំបន់នេះថា “Nasopharynx”។

error: Content is protected !!