ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

ការហូរឈាមច្រមុះ ក៏អាចជាករណីធ្ងន់ធ្ងរ!
7 ខែ មុន 193 តូ សុផល

ឈាមច្រមុះ គឺជាការហូរឈាមមានប្រភពចេញពីរន្ធច្រមុះទាំងពីរមកក្រៅ ឬធ្លាក់ទៅក្នុងបំពង់ក។