ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

ជំងឺមហារីកឈាមស្រួចស្រាវលើកុមារ
11 ខែ មុន 208 តូ សុផល

ជំងឺមហារីកឈាមជាជំងឺដែលកើតមានញឹកញាប់ជាងគេក្នុងចំនោមជំងឺមហារីកកុមារទាំងអស់ ហើយក៏ជាជំងឺដែលមានអត្រាព្យាបាលជាសះស្បើយខ្ពស់ផងដែរ។

error: Content is protected !!