ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

 វិធីការពារសត្វក្អែបមិនឲ្យចូលផ្ទះ ដោយវិធីធម្មជាតិ
3 ឆ្នាំ មុន 254 តូ សុផល

១. ទឹកខ្មេះ: ស្រួលរកទិញទេ ទិញទឹកខ្មេះយកមកលាយជាមួយទឹក រួចបាញ់វាតាមរបង ឬគែមផ្ទះ ។