ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

គ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលពីការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន!
6 ខែ មុន 231 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ សារធាតុញៀនមានច្រើនប្រភេទ ក្នុងនោះមានសារធាតុមួយចំនួនដែល យើងជួបប្រទះជាញឹកញាប់ និងបង្ករផលវិបាកដល់អ្នកប្រើប្រាស់