ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

ជំងឺមហារីកឈាមស្រួចស្រាវលើកុមារ
3 ខែ មុន 133 តូ សុផល

ជំងឺមហារីកឈាមជាជំងឺដែលកើតមានញឹកញាប់ជាងគេក្នុងចំនោមជំងឺមហារីកកុមារទាំងអស់ ហើយក៏ជាជំងឺដែលមានអត្រាព្យាបាលជាសះស្បើយខ្ពស់ផងដែរ។