សុខភាព

មជ្ឈមណ្ឌលផ្កាកែវ «Beauty Center» បានសម្រេចបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកែសម្ផស្ស ជាមួយគ្រូឯកទេស ពីប្រទេសថៃ
1 ឆ្នាំ មុន 26 តូ សុផល

(ភ្នំពេញ)៖ មជ្ឈមណ្ឌលផ្កាកែវ «Beauty Center» បានសម្រេចបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកែសម្ផស្ស