ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

កត្តាប្រឈម នៃការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល! Hémorragie du post-partum
5 ខែ មុន 96 តូ សុផល

១) អ្វីទៅជាការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល?