ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

អស់កង្វល់រឿងកន្លាត! វិធីងាយៗក្នុងការកំចាត់កន្លាតចង្រៃ អានបន្ត៖
1 ឆ្នាំ មុន 32 តូ សុផល

វិធីទី១៖ យកម្រេចម៉ដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផ្សំអាហាររាល់ថ្ងៃទៅដាក់នៅតាមចំណុចផ្សេងៗ