ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

វិធីចិញ្ចឹមកំពឹសតាមបែបធម្មជាតិ
2 ឆ្នាំ មុន 30 តូ សុផល

*ការរៀបចំស្រះចិញ្ចឹម៖ – រៀបចំជីកស្រះមានជម្រៅ ៧០សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង ២ម៉ែត្រ និងបណ្តោយ ៤ម៉ែត្រ

error: Content is protected !!