ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

ស្លឹក ញ ជួយព្យាបាលជម្ងឺខ្សោយតម្រងនោម
2 ឆ្នាំ មុន 42 តូ សុផល

ការខ្សោយតម្រងនោម គឺជាការបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់តម្រងនោមភ្លាមៗក្នុងការបញ្ចេញទឹកនោម និងអំបិល ព្រមទាំងកាកសំណល់ជាតិពុលផ្សេងៗពីក្នុងឈាម។