ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

អ្នកដឹងទេ !ការគេងច្រើនជ្រុល ឆាប់ស្លាប់ជាងការគេងមិនគ្រប់
3 សប្តាហ៍ មុន 225 តូ សុផល

ការគេងច្រើនជាង ១០ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ បង្កើនហានិភ័យនៃការឆាប់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺបេះដូង