ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ក្រុមសន្ដិសុខប្រចាំខណ្ឌដង្កោកើតទុកមិនសុខចិត្ដ នាំគ្នាតវានូវការចេញច្បាប់ថ្មីរបស់លោក នុត ពុធដារ៉ា អភិបាលខណ្ឌដង្កោ (video)
2 ឆ្នាំ មុន 1 tnn_admin

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រុមសន្ដិសុខប្រចាំខណ្ឌដង្កោកើតទុកមិនសុខចិត្ដ បាននាំគ្នាតវានូវការចេញច្បាប់ថ្មីរបស់លោក