ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ម្នាក់រួចខ្លួនម្នាក់ជាប់ខ្នោះវាយមកសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍​ឬស្សីកែវ
1 ឆ្នាំ មុន 1 វិជ្ជា ស្លាប់រស់ជារឿងធម្មតា​

  ភ្នំពេញ៖ ជនង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានរួចខ្លួន តែម្នាក់ជាប់ខ្នោះ