ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

ស្ថានភាពជំងឺរបស់តារាកំប្លែង នាយ ១០៦ សង់សុីស ដែលកើតជំងឺលើសឈាម សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីពេទ្យ ពេលនេះបានធូបន្តិចហើយ !
3 ឆ្នាំ មុន 6 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ កាលពីព្រឹកមិញ តារាកំប្លែង នាយ ១០៦ បានចូលមន្ទីពេទ្យសង្រ្គោះបន្ទាន់