ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

នាទីកំណាព្យ “ព្រះគុណពុកម៉ែ” (បទពាក្យ៧)
3 ឆ្នាំ មុន 1999 តូ សុផល

*ព្រះគុណពុកម៉ែខ្ពស់ថ្លៃថ្លា កូនគ្រប់អាត្មាគួរចាំចង រក្សាគ្រងស្ងួនមិនឱ្យហ្មង តាមក្បួនគន្លងធម៌ទាំងបួន។