ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

លោក អ៊ឺម ជីវ៉ា ដាក់ម៉ាឆ្ងាញ់ដៃចំពោះបុគ្គលពូកែទើស និងប៉ិនខាងឌៀមដាម
3 ឆ្នាំ មុន 6 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងគណនេយ្យផ្ទាល់ខ្លួន លោក អ៊ឺម ជីវ៉ា ជាប្រធានក្លឹប «សិល្បៈអ៊ឺម ជីវ៉ា»