ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

តារាកប្លែង កាឆយថ្លែងថាទុក្ខជាន់ទុក្ខ បាត់ម៉ូតូរកឃើញវិញតែជួបឧបសគ្គ
2 ឆ្នាំ មុន 1 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្មីៗនេះ តារាកប្លែងស្រីនាងកាឆយបាន.សសេរ បង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គមផ្ទាល់ថា នាងខ្ញុំមានចំង្ងល់យ៉ាងខ្លាំងម៉ូតូកូនប្រុសនាងខ្ញុំបានបាត់ពីថ្ងៃទី ១០ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១៦ ហើយរកឃើញវិញ