សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

តា ចេក(តារាកំប្លែង) ជួបទុក្ខធំ ប្រពន្ធឈឺធ្ងន់អត់លទ្ធភាពយកមកព្យាបាលនៅភ្នំពេញ
3 ឆ្នាំ មុន 0 តូ សុផល

ខេត្តកណ្តាល៖ ប្រពន្ធតារាកំប្លែង នាយចេក កំពុងសង្រោ្គះបន្ទាន់នៅមន្ទីពេទ្យ ជ័យជំនៈក្រុងតាខ្មៅ ដោយ សារជំងឺ បេះដូងរីក លើសឈាម និងឈឺក្រពៈ តែគ្មានលុយមកព្យាបាលនៅក្រុងភ្នំពេញ។