ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

ត្រពាំងឈូកនៅតែជាទីតាំងចរាចរគ្រឿងញៀនដ៍ល្បីល្បាញបង្ក្រាបមិនចេះអស់!
2 ឆ្នាំ មុន 1 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ គ្រឿងញៀនគឺជាសារធាតុដែលធ្វើអោយអ្នកប្រើផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអារម្មណ៏ និងអាកប្បកិរិយា(ហើយគ្រឿង ញៀន ធ្វើអោយពាល់ដល់ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្ដនិងសង្គម)

error: Content is protected !!