ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

មនុស្សល្ងង់មិនផ្អើលភ្ញាក់ ដូចភ្នែកខ្វាក់ទាំងសងខាង
1 ឆ្នាំ មុន 9 តូ សុផល

នេះបទព្រហ្មប្រាជ្ញប្រែ          ប្រាយប្រាប់ខ្មែរទាំងប្រុសស្រី ឲ្យប្រិតប្រុងស្មាតី                 គួរគប្បីឲ្យអុស្សាហ៏។