ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

សាកស្តាប់! បទចម្រៀងអប់រំពីច្បាប់ចរារណ៍បន្តិចមើល! បើពេញចិត្តជួយ Share ម្នាក់១ផង!
1 ឆ្នាំ មុន 45 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បី​ចូលរួម​ចំណកក្នុងការកាត់បន្ថយ​នូវ​បញ្ហា​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ដែល​បានកើត​ឡើងជា​រៀងរាល់​ថៃ្ង សមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គម តែងតែងខិតខំប្រឹងប្រែងរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងន័យបណ្តុះគំនិតអប់រំអោយបងប្អូនប្រជាពរដ្ឋខ្មែរទាំងបានយល់ដឹង និងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតពីការនឿយហត់។