ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

សារចាក់ដោតបេះដូង របស់ ទូច​ ស្រីលក្ខ
1 ឆ្នាំ មុន 473 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ គ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំធ្វេីដេីម្បីកូនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានលេះបង់ចេាលការងារមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងស្រុក និងខាងក្រៅយស្រុក ក៏ដេាយសារខ្ញុំស្រលាញ់កូនរបស់ខ្ញុំ

error: Content is protected !!