ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

(គ្មានសិទ្ធ) បទថ្មី របស់លោក សាន ផានឹត កំពុង ចាប់ផ្ដេីម បោះជំហានសារជាថ្មី
1 ឆ្នាំ មុន 1 តូ សុផល

ភ្នុំពេញ÷ លោកអ្នកដែលធ្លាប់ស្កាល់ និង ដណ្ដេីមគ្នាច្រៀងតាមរយះបទ (ជាប់រវល់ . ទូរស័ព្ទប្រាប់ផង-ល-)