ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

សួនកំណាព្យអប់រំចិត្ត«ហេតុនៃបុណ្យមាឃបូជា» (កាកគតិ)
3 សប្តាហ៍ មុន 247 វិជ្ជា ស្លាប់រស់ជារឿងធម្មតា​

ដើម្បីជាការចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យ«មាឃបូជា» នៅថ្ងៃស្អែកនេះ ខ្ញុំបាទ ចៅស្មេរៈដួងអរុណរង្សីបានរៀបចំចងក្រងជាកំណាព្យថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថា«ហេតុនៃបុណ្យមាឃបូជា» មកចែករំលែកជូនប្រិយមិត្រ ព្រះសង្ឃសមណៈនិងពុទ្ធបរិស័ទទំាងអស់