ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

ដំណឹងចុងក្រោយ អ្នកចម្រៀង ឈ្មោះ បូចាន់ណាក់ របួសរលាកភ្លើងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារអគ្គិភយ័ឆេះក្លឹបកំសាន្តLV ទទួលមរណភាពហើយ RIP
1 ថ្ងៃ មុន 1586 តូ សុផល

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ដំណឹងចុងក្រោយ ប្អូនប្រុសអ្នកចម្រៀងឈ្មោះ បូចាន់ណាក់ ហៅវេហា អាយុ៣២ឆ្នាំ ដែលរងរបួសរលាកភ្លើងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារអគ្គិភយ័ឆេះក្លឹបកំសាន្តLV ក្រុងព្រះសីហនុ