ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

លោកយាយវ័យ៨៦ឆ្នាំ ពិការភ្នែកទាំងគូរ មានជីវភាពខ្វះខាត ប្រាថ្នារទេះរុញមួយគ្រឿង ពេលនេះមានសប្បុរសជន ជួយហើយ! 
1 ថ្ងៃ មុន 467 tnn_admin

  ភ្នំពេញ ៖ លោកយាយពិការភ្នែកទាំងគូរ​ មានវ័យ៨៦ឆ្នាំមានជីវភាពខ្វះខាត ប្រាថ្នាចង់បានរទេះរុញ ងាយស្រួលក្នុងការចល័តទៅមក

error: Content is protected !!