ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

ក្រុមហ៊ុន ប៊ីហ្សនេសអេមផាយ បេីកសម្ពោធនិងនាំចូលផ្តាច់មុខ ម្សៅផាត់ PANSY មកកាន់កម្ពុជា
1 សប្តាហ៍ មុន 28 tnn_admin

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុន ប៊ីហ្សនេសអេមផាយ ដែលមានលោក ចន ប្រុស ជាអគ្គនាយក កាលពីកន្លងទៅនេះ បានសហការណ៍ជាដៃគូរនាំចូល និងចែកចាយផ្ដាច់មុខ