ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មី

ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចេញមុខឈ្លោះជាមួយ លេខាធិការដ្ឋាន ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់
1 ម៉ោង មុន 123 តូ សុផល

ក្រោយ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្ដល់យោបល់ចេញផ្សាយព័ត៌មានព្រលះ ក្រសួងយុត្តិធម៌ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ចេញលិខិតបំភ្លឺដូចខាងក្រោម៖ 

error: Content is protected !!