ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ទីផ្សារសកល

ទីតាំងថ្មី អគារថ្មី សាខាថ្មី នៅភ្នំពេញថ្មី របស់សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ថ្មី សាខាទី៩
2 ឆ្នាំ មុន 14 sathapich

ភ្នំពេញ ៖ សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ សាខាភ្នំពេញថ្មី ទីតាំងនៅខាងកើតវត្តសំរ៉ោងអណ្តែតក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញ ខណ្ឌសែនសុខ​ បានបើកវគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀន