ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ទីផ្សារសកល

ដីលក់ សំរាប់សង់គេហដ្ឋាន រឺផ្ទះវីឡា !
3 ឆ្នាំ មុន 23 តូ សុផល

អាសយដ្ឋាន ភូមិព្រែក ឃុំព្រែកហូ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ចំងាយពីផ្សារពែកហូ 1Km និងពីផ្សារតាខ្មៅ 5Km