ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ទីផ្សារសកល

លក់ ឬ ជួលវីឡាភ្លោះ ក្នុងបូរី ៩៩៩ ជិតវត្តទឹកថ្លា បន្ទាន់!
1 ឆ្នាំ មុន 248 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖  វីឡាភ្លោះ លក់ រឺ ជួល (ទំហំផ្ទះ 6 x 17,7 និង ទំហំដី 7,5 x 22 បីជាន់កន្លះ រួមទាំងមាន