ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ទីផ្សារសកល

ផ្ទះលក់មន្ទាន់ ក្បែអាងទឹកកាណាឌីយ៉ា ផ្លូវវេងស្រេង
1 ខែ មុន 31 tnn_admin

ទំហំ ៤ x ១៦ ម៉ែត្រ សល់ដីខាងមុខ ៥ម៉ែត្រ ខាងក្រោយ ១.៨ម៉ែត្រ និងចំហៀង ១ម៉ែត្រ (ផ្ទះកែងជាប់ផ្លូវ)។