ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ទីផ្សារសកល

Share! ផ្សារទំនើប AEON Mall និងក្រុមហ៊ុនធំៗ៥ទៀត ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជិត១ពាន់នាក់ 
2 ខែ មុន 92 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីទទួលជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងមក ផ្សារទំនើបរបស់ជប៉ុន AEON Mall